JYSK samarbete

Vi vill samarbeta med en rad myndigheter, organisationer, leverantörer, franchisetagare och offentliga kunder.

Konsumenter och NGO
JYSK samarbetar dagligen med en rad organisationer inom bland annat konsument- och miljöfrågor.

Franchise
Vill någon använda JYSK-konceptet för att öppna butiker så inleder vi gärna ett förpliktande samarbete angående det. Ta kontakt med JYSK Franchise, tfn (+45) 89 39 75 00.

Lokala uthyrare
JYSK öppnar hela tiden nya och bättre butiker, och därför söker vi alltid nya lokaler. Om du hyr ut affärslokaler, är du mycket välkommen att skriva till real-estateSE@jysk.com eller kontakta det huvudkontoret i landet:

JYSK
Företagsvägen 6
S-232 37 Arlöv
Tfn (+46) (0)-40 6914100

Offentliga kunder
JYSK har en stor och effektiv Business to business avdelning som servar alla storkunder – häribland offentliga instanser.

Läs mer om storköp här