Din varukorg

Din varukorg är tom

Din varukorg

Din varukorg är tom

Det är viktigt för oss att du är säker när du handlar på JYSK.se. JYSK A/S driver JYSK.se och är ansvarig för all tillhörande data. Vi följer alla bestämmelser i dataskyddlagen 1998. JYSK Sverige lagrar inte din personliga data om inte JYSK Sverige är skyldig enligt gällande lag. När du lägger en beställning på JYSK.se, registrerar på våra nyhetsbrev eller skapar en användarprofil kommer dina personuppgifter att lagras av JYSK i Danmark och kan vara tillgänliga för JYSK-gruppens enheter ifall informationen är nödvändig.

Du kan alltid
* lämna in ett klagomål till ett tillsyndsmyndighet (t.ex. Dataskyddsmyndigheten)
* begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifterna
* begränsa eller förhindra behandling av personuppgifter
* begära dataportabilitet om det är relevant

Vänligen var informerad om att nivån på dataskyddet som för närvarande tillämpas och verkställs i länder utanför Europeiska unionen inte överensstämmer med nivån på dataskydd för personuppgifter som för närvarande tillämpas och verkställs inom Europeiska unionen. Överföringen av data mellan JYSK-gruppens enheter kommer att baseras på ett dataöverföringsavtal eller annan tillämplig rättslig grund. Du kan begära en kopia av överföringsavtalet mellan JYSK och dess koncernenheter genom att kontakta JYSK Sverige kundtjänst.

Du kan få ytterligare information om de personuppgifter som JYSK lagrar och behandlar om dig genom att kontakta JYSK Sverige Kundtjänst. Vidare kan du göra invändningar mot dina personuppgifter som behandlas, begära att dina personuppgifter korrigeras eller återkalla ditt samtycke till sådan behandling när som helst. Om du vill återkalla ditt samtycke eller korrigera dina uppgifter, vänligen kontakta JYSK Sverige Kundtjänst med detta meddelande. Vidare, om du har några klagomål om JYSKs behandling av dina personuppgifter, kan du kontakta Danska datatillsynsmyndigheten. Du kan få en kopia av dina personuppgifter i ett strukturerat, vanligen använt och maskinläsbart format genom att kontakta JYSK Sverige Kundtjänst.

Om du har samtyckt till någon av nedanstående tjänster, förbehåller vi oss rätten att skicka dig uppdateringar om våra användarvillkor oavsett om du har återkallat ditt samtycke eller inte. Vi skickar dig inte någon annan typ av information.


Vilka upplysningar begär JYSK in?

A) Information du ger oss i samband med inköp:

När du handlar på JYSK.se ber vi dig att uppge namn, adress, telefonnummer, e-postadress och eventuellt alternativ leveransadress. Vi sparar informationen på ett säkert sätt i JYSKs eget VLAN-nätverk hos Atos, som skyddas av brandväggar. Informationen är endast tillgänglig för betrodda medarbetare i JYSK och Atos. Vi registrerar och loggar inte dessa personuppgifter, utan använder dem enbart för att handlägga och expediera dina beställningar och för att hjälpa dig med eventuella frågor som du kan tänkas ha. Som registrerad kund har du alltid rätt till insyn och du kan komma med invändningar mot en registrering i enlighet med reglerna i personuppgiftslagen. Är registreringen felaktig, ofullständig eller missvisande är den personuppgiftsansvarige på JYSK skyldig att rätta detta. Du kan alltid begära att få dina uppgifter raderade.

Vi använder bara din e-postadress för att kunna expediera din beställning. Om du vill få våra nyhetsbrev måste du acceptera detta separat.

Vi använder inte ditt telefonnummer för att kontakta dig i försäljningssyfte. Vi kontaktar dig endast per telefon om det uppstår problem med din beställning eller för att informera om leveranstidpunkt, vilket sker dagen före leverans.

JYSK varken överlåter, säljer eller gör dina personuppgifter tillgängliga för tredje part, inklusive andra företag.


B) Information du ger oss i samband med prenumeration på nyhetsbrev:

Hos JYSK bemödar vi oss om att följa gällande regler och lagar för god marknadsföringssed. Därför skickar vi bara nyhetsbrev till mottagare som själva har valt att prenumerera på dem. Om du har fått vårt nyhetsbrev utan att själv ha inlett en prenumeration kan det vara så att någon som du känner har vidarebefordrat det till dig.

Om du vill ha vårt nyhetsbrev ber vi dig ange namn, efternamn, postnummer, kön och födelseår när du anmäler dig. Dessa uppgifter gör att vi framöver kan anpassa vår marknadsföring så att den blir mer relevant för dig.

Vi sparar dina upplysningar i en databas på en skyddad server. Det är enbart JYSKs webbansvariga i samarbete med en extern samarbetspartner som har tillgång till dina upplysningar.

Vi garanterar att vi inte överlåter eller säljer din e-postadress till andra företag.

Du kan avsluta din prenumeration på nyhetsbrevet på denna sida. Du kan också avsluta din prenumeration på nyhetsbrevet via en länk längst ned i det e-postmeddelande du fick av oss.


C) Automatisk information:

Vi vill gärna erbjuda en användarvänlig hemsida med information som är relevant för dig. Därför använder vi flera metoder för att samla in, behandla och sortera information om hur vår hemsida används. Vi samlar in denna information med hjälp av cookies. En cookie är en liten textfil som sparas på din dator. Det betyder i praktiken att vår hemsida känner igen din dator när du besöker vår hemsida upprepade gånger, och vi kan inhämta statistik som visar hur du och andra användare utnyttjar hemsidan.

Vi använder cookies från Google Analytics. De gör att vi får veta vilka delar av vår hemsida du tittar på när du klickar dig runt på JYSK.se.

Du kan ta bort cookies från din webbläsare när du vill.Tänk på att du inte kan använda vissa delar av vår webbplats om du ställer in din webbläsare så att den inte godtar cookies. Vi rekommenderar därför att du tillåter användning av cookies. En del av den information som JYSK samlar in kan komma att publiceras, men det är i statistisk, avidentifierad form, t.ex. en uppgift om antal besökare på hemsidan. Information om våra kunder är en viktig del av vår verksamhet och vi varken säljer eller byter information med andra. Om det är så att uppgifter om dig eventuellt behöver delges tredje part får du möjlighet att säga nej till detta.

Vi samlar specifik information om din hårdvara och mjukvara, och hur du använder JYSK.se. Vi använder denna information för att optimera JYSK.se och för att felsöka JYSK.se. Vi samlar även in information om vilka sidor och annan information som du besöker på JYSK.se, så att vi kan analysera användarbeteendet på webbsidan. Dina uppgifter kommer inte skickas vidare till tredje part och dina uppgifter kommer automatiskt tas bort efter 30 dagar.

D) Lottdragning varje månad

På JYSK tycker vi om att skicka ut bra erbjudanden till alla de som har anmält sig till vårt nyhetsbrev. Därför vill vi gärna göra lite extra för våra trogna mottagare. Varje månad drar vi därför lott om ett presentkort på 3000 kr. För att vinna ska du vara anmäld till nyhetsbrevet och dessutom se till att dina kontaktuppgifter är uppdaterade så att vi enkelt kan kontakta vinnaren varje månad.

Hur deltar jag?
I varje nyhetsbrev finns en länk till den sida där d uppdaterad din profil, klicka på denna och uppdatera ditt namn och din adress.

Om du vinner
Alla vinnare får direkt besked via e-post. Svarar du inte på e-posten inom 14 dagar efter att du har vunnit, drar vi en ny vinnare och din rätt till vinsten faller bort. Om vi mottager ett autosvar om att du inte är hemma (t.ex. på semester), och det står i detta när du är tillbaka, så gäller fristen till en vecka efter att du har kommit tillbaka.

När vinnaren har gett sin tillåtelse, offentliggör vi för- och efternamn samt ort på tavlingsvillkor-och-vinnare , där du kan finna en samlad översikt över alla vinnarna från det senaste året.

Anställda i JYSK kan inte deltaga.

E) När du registrerar dig på JYSK.se

Genom att registera dig på JYSK.se och skapa en profil på JYSK.se kommer du ha tillgång till specialtjänster som JYSK Sverige erbjuder.

För att skapa ett personligt konto på JYSK.se och skapa målinriktad marknadsföring på nätet, samlar och bearbetar JYSK A / S, moms 13590400, följande personuppgifter om dig:
• E-postadress
• Namn
• Adress (valfritt)
• Telefonnummer (valfritt)
• Företag (valfritt)
All data kommer att behandlas som konfidentiell information och kommer att användas för att skapa ett personligt konto och riktad online marknadsföring.
Genom att skapa en profil på JYSK.se godkänner du behandlingen av dina personuppgifter.

JYSK A / S lagrar personuppgifterna tills du tar bort ditt konto.

Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är det samtycke du har lämnat.

Personuppgiftspolicy

Jag samtycker till att mina personuppgifter sparas i JYSKs ansökningsdatabas. Uppgifterna kommer att behandlas konfidentiellt och i enlighet med personuppgiftslagen (PUL). Dina uppgifter används endast i samband med denna ansökan. Alla uppgifter sparas och bearbetas i enlighet med allmänna dataskyddsrättsliga lagar och förordningar. Vi lämnar aldrig ut personliga uppgifter till tredje part.

Vinn ett presentkort på 3000 kr

Credit Cards
Trygg E-handel