1. Arrangören är: JYSK

2. Anställda inom JYSK eller deras familjemedlemmar eller någon annan som på något sätt varit med och utformat tävlingen tillåts ej att delta i tävlingen.

3. Det finns ingen inträdesavgift och inget köpkrav för att delta i tävlingen.

4. Tävlingen pågår från 19.09.16 till 12.11.16. Svar som kommer in efter detta datum kommer inte att tas i beaktning.

5. Vi tar inte ansvar för svar som av någon anledning inte kommit in till oss. Det är upp till deltagaren att kontrollera detta.

6. Arrangören förbehåller sig rätten att avbryta eller ändra tävlingen och dess villkor utan förvarning i händelse av en katastrof, krig, civil eller militär störning, brott mot tillämplig lag eller någon annan händelse som arrangörens ej har kontroll över. Vid eventuella förändringar av tävlingen kommer deltagarna meddelas så snart som möjligt av arrangören.

7. Arrangören ansvarar inte för felaktiga prisuppgifterna som tagits från tredje part i samband med den här tävlingen.

8. Inga alternativ till priserna, i form av kontanter, kommer att erbjudas. Priserna kan inte överlåtas och kan inte bytas mot kontanter eller motsvarande.

9. Vinnarna kommer att väljas: utifrån deltagare som röstar fram deras JYSK favorit.

10. Vinnaren kommer att meddelas via e-post. Om vinnaren inte kan kontaktas eller inte gör anspråk på priset inom 14 dagar efter anmälan, förbehåller vi oss rätten att dra tillbaka priset från vinnaren och välja en ersättare som vinnare.

11. JYSK meddelar vinnaren när och var priset kommer att levereras.

12. JYSK beslut när det gäller frågor som har att göra med tävlingen är slutgiltigt och ingen ytterligare korrespondens kommer att föras.

13. Tävlingen och dess villkor kommer att styras av JYSK Sverige lag och eventuella tvister kommer att omfattas av domstolarna i Sverige.

14. Alla personuppgifter som rör tävlingen kommer endast användas i enlighet med gällande lagstiftning dataskydd och kommer inte att lämnas ut till tredje part.

15. Vinnarnas namn kommer att publiceras på Facebook och/eller JYSK webbsida med tävlingsvinnare efter vinnarna har blivit kontaktade.

16. Deltagande i tävlingen kommer att anses som ett godkännande av dessa villkor.

17. Priset är ett presentkort hos JYSK för varje dragen vinnare.

18. Denna kampanj är inte på något sätt förknippad eller administrerad av Facebook, Twitter eller andra sociala nätverk. Du ger din information till JYSK och inte till någon annan part.