JYSKS SAMHÄLLSANSVAR

Som kund ska du kunna känna dig trygg med att de varor du handlar hos JYSK är producerade på ett ansvarsfullt sätt för både människor och miljö. 
JYSK är ett stort, internationellt företag som är i kontakt med tusentals kunder, medarbetare och leverantörer. Vi är medvetna om att vår verksamhet och våra handlingar påverkar vår omgivning och att vi därför har ett stort ansvar. 

JYSK samarbetar med flera andra aktörer kring våra produkter. Det innebär att vi inte bara har ett ansvar för våra egna medarbetare och butikernas miljöpåverkan utan också ett långtgående ansvar för att se till att människor och natur behandlas väl i de företag vi handlar med. 

Vi är övertygade om att samarbete, dialog och engagemang är vägen framåt för att förbättra förutsättningarna för medarbetare och miljö. 
Vårt arbete med ”Corporate Social Responsibility” (CSR) är ett fortlöpande arbete. Därför är JYSK medlemmar i flera stora organisationer som hjälper oss att garantera att de företag vi samarbetar med lever upp till JYSKs höga krav.

Läs mer