De globala målen

FNs mål för hållbar utveckling

2015 antog FN 17 mål för hållbar utveckling (mer kända som Global Goals) med avsikten att lösa några av planetens största utmaningar till 2030 och bygga en bättre och mer hållbar framtid för alla.

Alla FN-medlemmar är skyldiga att omvandla de globala målen till konkreta handlingar, men målen berör alla och även företag och konsumenter spelar en stor roll.

JYSK arbetar med Global Goals för att säkerställa att våra primära insatser inom hållbarhet och CSR matchar de områden där vi har störst påverkan i hela vår värdekedja.

Baserat på det arbetet har vi valt ut fem globala mål som är mest relevanta för vår verksamhet:

6 (Rent vatten och sanitet för alla)

8 (Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt)

12 (Hållbar konsumtion och produktion)

13 (Bekämpa klimatförändringarna)

15 (Ekosystem och ekologisk mångfald).

Dessutom bidrar JYSK till flera globala mål genom vårt samarbete med ledande icke-statliga organisationer och märkningssystem samt genom vårt stöd till välgörande ändamål.

Globalt mål 6 (Rent vatten och sanitet för alla):

JYSKs egen verksamhet har ingen stor vattenförbrukning. Så är dock inte fallet i vår leveranskedja.

En stor del av våra produkter är gjorda av bomull. Den konventionella odlingen och produktionen av bomull kräver enorma mängder vatten. Likaså används traditionellt både bekämpningsmedel och konstgödsel.

I samarbete med icke-statliga organisationer arbetar vi för att minska vattenförbrukningen samt användningen av bekämpningsmedel och gödningsmedel genom att hjälpa bomullsbönder att optimera sina odlingsprocesser.

JYSK arbetar också med att öka mängden återvunnen bomull i våra produkter.

Ett annat viktigt fokusområde är minskningen av vatten och kemikalier som används i bomullsbearbetningen samt bättre hantering av avloppsvatten från fabrikerna.

Globalt mål 8 (Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt)

Ekonomisk tillväxt är en del av JYSKs DNA och merparten av företagets vinster går till att skapa ytterligare tillväxt och jobb.

JYSK är ett familjeägt företag och en ansvarsfull arbetsgivare för tiotusentals anställda i många länder.

JYSKs leveranskedja skapar jobb för hundratusentals människor runt om i världen. Genom ansvarsfull försörjningskedja säkerställer vi att våra leverantörer skapar rättvisa och säkra arbetsförhållanden.

Globalt mål 12 (Hållbar konsumtion och produktion)

Som detaljhandelsföretag är ansvarsfull konsumtion och produktion ett av de områden där JYSK har möjlighet att göra störst skillnad och därmed också ett av de områden där vi har störst ansvar.

JYSK har under många år arbetat aktivt med ansvarsfull produktion via ansvarsfull leverantörskedja, inklusive vår leverantörsriktlinje och uppförandekod. Vi har ett brett utbud av både sociala och miljömässiga krav som vi, både själva och i samarbete med externa organisationer, löpande följer upp.

Vi har stort fokus på mer hållbara råvaror och samtidigt introducerar vi kontinuerligt fler och fler produkter tillverkade av återvunnet material.

JYSK har också möjlighet att bidra till mer ansvarsfull konsumtion. Vi arbetar med allt från mer hållbara förpackningar till produktlivscykel. I samarbete med våra leverantörer väljer och designar vi produkter som kan hålla längre. Dessutom fokuserar vi på produkter utformade på ett sätt som gör dem lättare att demontera för att kunna återvinna de olika delarna.

Vi vill främja ansvarsfull konsumtion bland våra kunder och vi kommunicerar kontinuerligt om fördelarna med att välja produkter gjorda av mer hållbara råvaror, såsom FSC®-certifierat trä. Dessutom stödjer vi olika informationskampanjer från icke-statliga organisationer, såsom FSC Week och FSC Design Award.

Globalt mål 13 (Bekämpa klimatförändringarna)

JYSK är medvetet om att klimatet förändras och att vår verksamhet bidrar till den förändringen. Vi arbetar hårt för att effektivisera våra anläggningar, gå över till förnybar el och fasa ut fossila bränslen för att snabbt minska vårt koldioxidavtryck.

JYSK siktar på att halvera utsläppen av växthusgaser från att driva och värma alla våra butiker, distributionscenter, kontor och företagsägda fordon till 2030 räknat från 2019.

Vi engagerar också våra leveranskedjor och transportpartners att sätta upp mål och minska deras utsläpp av växthusgaser. Vårt mål är att vara koldioxidneutral i allt vi gör till 2050.

Globalt mål 15 (Ekosystem och ekologisk mångfald)

JYSK arbetar för att minimera den negativa miljöpåverkan från produktion och distribution av våra produkter.

Både i förhållande till råvaran och själva tillverkningen av våra produkter samarbetar vi med våra leverantörer och ledande NGOs för att minimera miljöavtrycket.