INGA SKADLIGA KEMIKALIER

På JYSK är vi väldigt fokuserade på att undvika skadliga kemikalier i alla våra produkter och vi håller en väldigt hög standard och ställer hårda krav på våra leverantörer

Substances of Very High Concern

JYSK tillåter inte så kallade SVHC i några av våra produkter, bortsett från litiumbatterier och några elektriska produkter.

SVHC står för Substances of Very High Concern, till exempel ämnen som kan utgöra problem för hälsa eller miljö.

Listan över SVHC-ämnen är definerad av EU. Ämnena är lagliga att använda, men JYSK har beslutet att vi inte vill ha dessa i våra produkter. 

I takt med att nya ämnen läggs till listan får JYSK kännedom om detta. Vi kontaktar därefter våra leverantörer och ber dem fasa ut eventuella skadliga ämnen från våra produkter inom sex månader.

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

OEKO-TEX® är världens ledande hälso- och miljömärke för textilier. STANDARD 100 av OEKO-TEX® är en försäkring för JYSK och våra kunder att produkten inte innehåller några skadliga nivåer av ämnen kända som problematiska för hälsan.

De allra flesta textilprodukter i JYSK är certifierade enligt STANDARD 100 av OEKO-TEX®. STANDARD 100 etiketten återfinns också på många av våra övriga produkter, exempelvis täcken och kuddar.

En produkt som är märkt med STANDARD 100-etiketten, innebär att hela varan har testats mot problematiska kemikalier, detta innefattar bland annat dragkedjor, knappar och andra accessoarer.

Testerna genomförs av fristående OEKO-TEX® partners.

MADE IN GREEN by OEKO-TEX®

MADE IN GREEN by OEKO-TEX® är en förlängning av STANDARD 100 by OEKO-TEX®. Utöver att försäkra att produkten inte innehåller några skadliga nivåer av problematiska kemikalier försäkrar MADE IN GREEN by OEKO-TEX® också att varan tillkommit i en verksamhet som är miljövänlig och tar ansvar för sociala faktorer vid produktion.