INGA SKADLIGA KEMIKALIER

Skadliga kemikalier har en problematisk effekt på hälsa och miljön. Därför har JYSK höga krav och ställer strikta krav till leverantörer.
JYSK tillåter inte så kallade SVHC-ämnen i våra produkter. SVHC står för ämnen med mycket stor oro, det vill säga ämnen som kan vara problematiska för hälsa och miljön. Listan över SVHC-ämnen definieras och uppdateras av EU. 

OEKO-TEX Standard 100-certifiering

OEKO-TEX är världens ledande hälso- och miljömärke för textilier. Etiketten är en försäkring för JYSK och kunderna om att produkten inte innehåller några skadliga nivåer av ämnen kända som problematiska för hälsan.

Alla textilier hos JYSK, det vill säga produkter där minst 80 procent av vikten av artikeln är tillverkad av textil, lever upp till OEKO-TEX:s krav och majoriteten av textilier hos JYSK har OEKO-TEX standard 100-etikett. Alla textilier i andra produkter, t.ex. möbler, måste uppfylla samma krav som OEKO-TEX-certifierade produkter.

OEKO-TEX-etiketten finns också på många andra produkter, till exempel på huvuddelen av våra täcken och kuddar.
OEKO-TEX är ett frivilligt märkningssystem och standarderna är mer omfattande än EU-lagstiftningen. När en produkt är märkt med OEKO-TEX Standard 100-etiketten testas hela produkten, inklusive de delar som inte är tillverkade av textil, t.ex. dragkedjor, för problematiska kemikalier.

JYSK arbetar systematiskt med kontroll av våra produkter. Vi använder externa laboratorier för att kontrollera och testa produkter för skadliga kemikalier, och samtidigt kräver JYSK att leverantörer testar och dokumenterar. 

 

MADE IN GREEN av OEKO-TEX


MADE IN GREEN av OEKO-TEX är en förlängning av OEKO-TEX Standard 100-etiketten, som förutom att säkerställa att produkten inte innehåller skadlig kemi också säkerställer en miljövänlig och socialt ansvarsfull produktion av produkterna.
MADE IN GREEN av OEKO-TEX är en extra garanti förutom JYSK: s uppförandekod för leverantörer, som också ställer strikta krav angående etisk och socialt ansvarsfull produktion.