Klimat

Minska koldioxidutsläppen med hälften till 2030

JYSK är medvetet om att klimatet förändras och att vår verksamhet bidrar till den förändringen. Vi arbetar hårt för att effektivisera våra anläggningar, övergå till förnybar el och fasa ut fossila bränslen för att snabbt minska vårt koldioxidavtryck.

JYSK har satt upp egna mål för minskning av växthusgaser från vår egen verksamhet i linje med vad klimatvetenskapen säger: att vi måste begränsa den globala uppvärmningen till under 1,5 °C.

JYSK siktar på att halvera utsläppen av växthusgaser som kommer från att driva och värma våra butiker, distributionscenter, företagsägda fordon till 2030 (beräknat från 2019).

I flera år har vi arbetat med att effektivisera våra anläggningar. Vi har till exempel gått över till LED-belysning och installerat rörelsesensorer i nästan alla våra butiker, distributionscentraler och kontorsbyggnader.

Vi sätter upp solpaneler på många av våra byggnader och undersöker andra sätt att gå över till grön el och koldioxidneutral uppvärmning.

Koldioxidneutral 2050

Som återförsäljare sträcker sig vårt koldioxidavtryck långt bortom vår egen verksamhet. Majoriteten av utsläppen kommer från de fabriker som producerar våra produkter och från fartyg och lastbilar som fraktar dem till våra distributionscenter, butiker och kunder.

JYSK har åtagit sig att minska vårt fotavtryck av växthusgaser, både från vår egen verksamhet och från allt i produktionskedjan som vi kan påverka.

JYSK engagerar leverantörer och transportpartners för att sätta upp mål och minska sina utsläpp av växthusgaser.

Vårt mål är att vara koldioxidneutrala i allt vi gör till 2050.