Klimat och miljö

På JYSK är vi medvetna om att vi bedriver en verksamhet som påverkar natur och miljö på olika sätt.
Vi vill begränsa vårt klimatavtryck och vår negativa effekt på klimatet. Därför arbetar vi medvetet så att JYSK utvecklas och tänker i hållbara lösningar.    

ANSVARSFULLT SKOGSBRUK

JYSK har varit medlemmar i Forest Stewardship Council®  (FSC®), i Danmark sedan 2006. Idag hittar du FSC märkningen på samtliga trädgårdsmöbler hos JYSK som är gjorda i trä och på många andra produkter i vårt sortiment (FSC® N001715). Att fortsätta öka andelen FSC märkta produkter är en klar ambition och kommer därför att vara ett fokusområde för JYSK framåt.

FSC är en internationell, icke vinstdrivande organisation som arbetar för ett hållbart skogsbruk både ur ett miljöperspektiv och när det kommer till social och ekonomisk hållbarhet. Genom sitt märkningssystem för trä och papper, garanterar de bland annat att man inte brukat mer skog än att skogen själv kan återhämta sig och utan att skada djur och annat växtliv. Märkningen garanterar också att områden av kulturell och religiös betydelse kartläggs och beskyddas och att de människor som arbetar i skogen gör det under rätt och säkra förhållanden.

 

FÖRPACKNINGSMATERIAL

Hos JYSK arbetar vi fortlöpande med att göra våra emballage mer hållbara.

Huvudsyftet med emballagen är att säkra att våra produkter hålls skyddade under frakten, så att alla kunder kan få en positiv erfarenhet av våra produkter. Samtidigt är vi medvetna om betydelsen att använda rätt typ av emballage och så lite som möjligt.

Vi uppdaterar regelbundet materialet som används som emballage och arbetar just nu med att implementera ett nytt, mer hållbart emballage för alla våra produkter.

Stabila kartonger med enkla produktbeskrivningar kommer ersätta färgbehandlade förpackningar med bilder. Detta innebär att vi kommer minska förbrukningen av färg i samband med tryck, samtidigt som vi ökar andelen FSC-certifierad kartong.

Inuti förpackningarna minskar vi användningen av plast och termoplast exempelvis genom att ersätta med återvunna förpackningar av kartong.

GLOBAL RECYCLED STANDARD (GRS)

Att minska mängden avfall och i stället återvinna resurser är ett effektivt sätt att ändra ditt avtryck på miljön och klimatet. Det är därför vi inom JYSK har valt att arbeta med Global Recycled Standard (GRS).

GRS är en internationell klassificering som, i likhet med ISO (International Organization for Standardization), lägger ribban för när något kan kategoriseras som återvunnet.

Samtidigt innebär GRS-märket en garanti för att produkten verkligen är tillverkad från återvunnet material. Detta intygas genom spårbarhet och kontroller av oberoende parter.

Målet med GRS är att öka användningen av återvunnet material. Samtidigt ställer GRS stränga krav under vilka sociala och miljömässiga förhållanden som produkter tas fram. Utöver det får farliga kemikalier inte användas i GRS-märkta produkter.

PLAST

Vi har beslutat att ta bort alla engångsplastartiklar från vårt sortiment och fortsätter att arbeta för att optimera användningen av plast genom att tillexempel använda återanvänd plast i våra produkter. 
Bland annat har vi ersatt våra grå SMARTSTORE lådor med en version som är producerad i 100% återanvänd plast och vi kommer att introducera fler produkter i 100% återanvänd plast. 
 

KOLDIOXIDUTSLÄPP

Hos JYSK har vi fokus på miljön och hur vi använder jordens resurser när vi tar beslut. Vi arbetar aktivt för att minimera vår användning av energi och för att minska våra utsläpp av CO2 "Koldioxid" när vi kan, oberoende om det gäller verksamheten i våra distributionscenter eller när vi väljer städutrustning till våra butiker.  
Ett exempel är att alla våra distributionscenter och majoriteten av våra butiker har LED-belysning. I våra distributionscenter har vi också tagit en rad initiativ för att säkra optimal användning av energi. 
Vi har också fokus på effektivitet och CO2- utsläpp när våra produkter transporteras genom att exempelvis arbeta med hur vi effektivt kan använda utrymmet för att reducera antalet lastbilar och containers som behövs vid transport. Dessutom har vi speciella maskiner på våra distributionscenter som special-designar kartonger som att de är i optimal storlek för varje online order. Det innebär att vi kan undvika att transportera onödig luft och använda mindre kartong.