Miljö

På JYSK är vi medvetna om att vi bedriver en verksamhet som påverkar natur och miljö på olika sätt.
Vi vill begränsa vår negativa effekt på miljön. Därför arbetar vi medvetet så att JYSK utvecklas och tänker i mer hållbara lösningar.    

ANSVARSFULLT SKOGSBRUK

Forest Stewardship Council®  (FSC®) är en icke vinstdrivande organisation för märkning av trä och papper, som kommer från hållbart skogsbruk eller andra ansvarsfulla källor. FSC-märkningen berör miljö, socialt och ekonomiskt ansvar.
I FSC-skogar, får inte mer trä avverkas än att skogen kan föryngra sig på naturlig väg, det finns också strikta regler för hur bekämpningsmedel och kemikalier ska användas för att skydda vattenmiljön. FSC ställer också en rad krav inom det sociala området, bland annat att personer som arbetar inom skogsbranschen har rimliga arbetsvillkor, utbildas, har skyddsutrustning och får rimliga löner. I FSC-skogar har ursprungsbefolkningen rätt att använda skogarna och de lokala områdena gynnas av inkomsterna från skogen.
Sedan 2006 är JYSK medlen av FSC och alla trädgårdsmöbler av trä tillverkas av FSC-certifierat trä (FSC® N001715).
JYSK strävar efter att fortsätta öka mängden FSC-certifierade varor i vårt sortiment, och till slutet av 2024 ska alla JYSKs emballage och förpackningar av kartong, trä eller papper, vara FSC-certifierat.

 

JYSK bidrar med att sätta fokus på ansvarsfullt skogsbruk och mer hållbart trä, bland annat genom att stötta FSC Design Awards, där JYSK är en av huvudsponsorerna.

 

BETTER COTTON

Bomull är ett naturligt och återvinningsbart material, ändå finns fortfarande stora miljömässiga utmaningar med konventionell bomullsproduktion och dess användning av bekämpningsmedel, kemiska gödningsmedel och vatten.
Lyckligtvis finns det flera mer hållbara sätt att producera bomull på än den konventionella bomullsproduktionen.
På JYSK, vill vi bidra till att göra världens bomullsproduktion mer hållbar. Vi har åtagit oss att före slutet av 2024 använda 100 procent hållbart bomull till våra textilprodukter.
Med hållbar menar vi antingen ekologisk bomull, återvunnen bomull eller bomull som hämtats in genom Better Cotton.
Textilprodukter utgör en betydande del av vårt sortiment, det inkluderar alla varor där minst 80 procent av vikten utgörs av textiler, exempelvis täcken och handdukar.

VAD ÄR BETTER COTTON?
JYSK är medlem i Better Cotton, vilket är världens största initiativ för mer hållbar bomull.
Better Cotton har utbildat mer än två miljoner bomullsbönder i mer än 23 länder hur man producerar bomull på mer hållbara sätt, exempelvis hur de kan använda mindre vatten och bekämpningsmedel, liksom att få större skördar.

FÖRÄNDRING AV BOMULLSINDUSTRIN
Målet för Better Cotton är att förändra produktionen av bomull på en global skala så att all bomull som produceras kommer vara mer hållbar än i dag. Med andra ord vill initiativet förändra hela industrin genom att införa en ny standard.
På JYSK är vi stolta att bidra till den globala industriomvälvningen genom att använda 100% av vår bomull, för alla textilprodukter, som mer hållbar bomull till slutet av 2024.

BALANS PÅ DEN GLOBALA MARKNADEN
Bomull som produceras genom Better Cotton är inte fysiskt spårbart från fält till slutprodukt, eftersom bomullsindustrin är segregerad och leverantörskedjan är mycket komplex. Genom att erbjuda ett system som är enkelt och billigare, kommer efterfrågan växa och andelen Better Cotton kommer öka globalt.
I stället för spårbarhet på produktnivån, arbetar Better Cotton med ett 'mass-balance'-system, vilket täcker hela den globala leverantörskedjan. Förenklat betyder det att alla textilprodukter som tillverkas, balanseras med den mängd bomull som tas in.
Better Cotton bevakar konstant mängden bomull som skördas som Better Cotton i relation till hur mycket som produceras av Better Cotton-lantbrukare totalt..
Läs mer om massbalance på Better Cottons hemsida: https://bettercotton.org/what-does-our-logo-mean/

EMBALLAGE

På JYSK arbetar vi konstant med att göra våra emballage mer hållbara.
Det huvudsakliga syftet av förpackningen är att skydda varan i samband med transport så att kunder blir nöjda med våra produkter. Samtidigt, är vi medvetna om betydelsen att använda rätt typ av förpackning och att vi använder så lite som möjligt.
Vi förändrar regelbundet förpackningsmaterialet. Vi inför nu kartong med enkla produktbeskrivningar som ersätter färglagda lådor med bilder.
Detta betyder att vi kan minska färgtryck, samtidigt som vi kan öka mängden FSC-certifierad kartong. Utöver det arbetar vi med att minska mängden plast och polystyren.

GLOBAL RECYCLED STANDARD (GRS)

Att minska mängden avfall och i stället återvinna är en effektiv väg att förändra ens påverkan av miljön och klimatet i en positiv riktning. Därför har vi på JYSK valt att arbeta med Glorbal Recycled Standard (GRS).

GRS är en internationell frivillig produktstandard som, i enlighet med ISO (International Organization for Standardization), sätter ramarna för när något kan klassificeras som återvunnet material.

Samtidigt utgör standarden en garanti för att produkterna som bär en GRS-märkning faktiskt har tillverkats av återvunnit material. Detta försäkras genom spårbarhet och tredje-parts kontroller.
Målet med GRS är att öka användningen av återvunnet material. Samtidigt sätter GRS hårda krav på de sociala och miljömässiga förhållanden under vilka produkter tillverkas. Som en följd av detta får inte skadliga kemikalier användas i GRS-märkta produkter.

EKOLOGISK BOMULL MED GOTS-CERTIFIERING

Utvalda varor på JYSK har tillverkats av 100% GOTS-certifierat ekologiskt bomull.
GOTS står för Global Organic Textile Standard och är en världsledande standard inom ekologisk produktion av bommul. GOTS-certifieringen sätter strikta krav för både varan och produktionen. 

PLAST

Vi har beslutat att ta bort alla engångsplastartiklar från vårt sortiment och fortsätter att arbeta för att optimera användningen av plast genom att tillexempel använda återanvänd plast i våra produkter. 
Bland annat har vi ersatt våra grå SMARTSTORE lådor med en version som är producerad i 100% återanvänd plast och vi kommer att introducera fler produkter i 100% återanvänd plast.