Din varukorg

Din varukorg är tom

Din varukorg

Din varukorg är tom

NATUR OCH MILJÖ


På JYSK är vi medvetna om att vi bedriver en verksamhet som påverkar natur och miljö på olika sätt.
Vi vill begränsa vårt klimatavtryck och vår negativa effekt på klimatet. Därför arbetar vi medvetet så att JYSK utvecklas och tänker i hållbara lösningar.    

ANSVARSFULLT SKOGSBRUKG

JYSK har varit medlemmar i Forest Stewardship Council®  (FSC®), i Danmark sedan 2006. Idag hittar du FSC märkningen på samtliga trädgårdsmöbler hos JYSK som är gjorda i trä och på många andra produkter i vårt sortiment (FSC® N001715). Att fortsätta öka andelen FSC märkta produkter är en klar ambition och kommer därför att vara ett fokusområde för JYSK framåt.

FSC är en internationell, icke vinstdrivande organisation som arbetar för ett hållbart skogsbruk både ur ett miljöperspektiv och när det kommer till social och ekonomisk hållbarhet. Genom sitt märkningssystem för trä och papper, garanterar de bland annat att man inte brukat mer skog än att skogen själv kan återhämta sig och utan att skada djur och annat växtliv. Märkningen garanterar också att områden av kulturell och religiös betydelse kartläggs och beskyddas och att de människor som arbetar i skogen gör det under rätt och säkra förhållanden.

 

FÖRPACKNINGAR


Hos JYSK arbetar vi fortlöpande för att optimera och minimera användningen av emballage. 
Syftet med emballaget är att säkra så att varan är skyddad under transport så att våra kunder får en bra upplevelse av våra produkter. 
Samtidigt är vi medvetna om hur viktigt det är att använda så lite emballage som möjligt likväl vikten av att vi väljer rätt sorts emballage. 
Vi arbetar hela tiden på att hitta fler miljövänliga lösningar när det kommer till emballage till våra produkter och vi har startat en rad projekt med fokus på olika typer av förpackningars påverkan på miljön. 
 

 

PLAST


Vi har beslutat att ta bort alla engångsplastartiklar från vårt sortiment och fortsätter att arbeta för att optimera användningen av plast genom att tillexempel använda återanvänd plast i våra produkter. 
Bland annat har vi ersatt våra grå SMARTSTORE lådor med en version som är producerad i 100% återanvänd plast och vi kommer att introducera fler produkter i 100% återanvänd plast. 
 

 

CO2 - Koldioxidutsläpp


Hos JYSK har vi fokus på miljön och hur vi använder jordens resurser när vi tar beslut. Vi arbetar aktivt för att minimera vår användning av energi och för att minska våra utsläpp av CO2 "Koldioxid" när vi kan, oberoende om det gäller verksamheten i våra distributionscenter eller när vi väljer städutrustning till våra butiker.  
Ett exempel är att alla våra distributionscenter och majoriteten av våra butiker har LED-belysning. I våra distributionscenter har vi också tagit en rad initiativ för att säkra optimal användning av energi. 
Vi har också fokus på effektivitet och CO2- utsläpp när våra produkter transporteras genom att exempelvis arbeta med hur vi effektivt kan använda utrymmet för att reducera antalet lastbilar och containers som behövs vid transport. Dessutom har vi speciella maskiner på våra distributionscenter som special-designar kartonger som att de är i optimal storlek för varje online order. Det innebär att vi kan undvika att transportera onödig luft och använda mindre kartong. 

 


 

 

 

Trygg E-handel