Bokhylla/rumsavdelar - BASIC ?

Hyllenhet TISTRUP 3 hyllor vit/ek
Hyllenhet TISTRUP 3 hyllor vit/ek
BASIC
KAMPANJ
Hyllenhet TISTRUP 5 hyllor vit/ek
Hyllenhet TISTRUP 5 hyllor vit/ek
BASIC
KAMPANJ
Hyllenhet VANDBORG 3 hyllor ek/svart
Hyllenhet VANDBORG 3 hyllor ek/svart
BASIC
KAMPANJ
Hyllenhet VANDBORG 5 hyllor ek/svart
Hyllenhet VANDBORG 5 hyllor ek/svart
BASIC
KAMPANJ
Hyllenhet VANDBORG 2 h/2 d ek/svart
Hyllenhet VANDBORG 2 h/2 d ek/svart
BASIC
Hyllenhet VANDBORG 4 h/2 d ek/svart
Hyllenhet VANDBORG 4 h/2 d ek/svart
BASIC
KAMPANJ