Bokhylla/rumsavdelar - GOLD ?

 
Hyllenhet VALBY 5 hyllor vit
Hyllenhet VALBY 5 hyllor vit
GOLD
 
Bokhylla STENLILLE 2 hyllor vit/ask
Bokhylla STENLILLE 2 hyllor vit/ask
GOLD
 
Bokhylla STENLILLE 4 hyllor vit/ask
Bokhylla STENLILLE 4 hyllor vit/ask
GOLD